Europese Vegetarische Unie

Perscommuniquť van de Europese Vegetarische Unie (EVU)

 

Vooroordeel tegen vegetarische voeding

24 februari 2005 - Het is niet nieuw dat men de vegetarische levenswijze probeert te discrediteren. Het meest recente geval is een bijzondere opeenhoping van wetenschappelijk onhoudbare beweringen, extreme levensomstandigheden van de bestudeerde kinderen, en duidelijke financiŽle betrokkenheid van de vleesindustrie.
Sprekende voor de "American Association for the Advancement of Science" in Washington heeft Prof. Lindsay Allen van de Universiteit van CaliforniŽ ernstige beschuldigingen gelanceerd: "Voedsel afkomstig van dieren hebben bepaalde voedingsstoffen die nergens anders gevonden worden. Met betrekking tot de voeding van jonge kinderen, zwangere en zogende vrouwen zou ik zelfs willen zeggen dat het immoreel is deze voeding gedurende deze periode van het leven aan hen te onthouden."
Immoreel? De Europese Vegetarische Unie, een overkoepeling van de meeste Europese vegetarische organisaties, wil deze uitspraak duidelijk en precies corrigeren:

 1. De lezing van Prof. Allen was gebaseerd op een studie (1) van 544 Keniaanse kinderen die een uiterst onevenwichtig eetpatroon hadden, en waarvan vele verschillende gezondheidsproblemen toonden, onder andere amoebiasis, dat bloedverlies in de darmen veroorzaakt hetgeen leidt tot een gebrek aan vitamine B 12 en ijzer. Het is wel bekend dat gebrek aan vitamine B 12 de cognitieve ontwikkeling van kinderen kan schaden en daarom is het geen verrassing dat toegediende vitamine B 12 positieve consequenties op de gezondheid heeft. Hoewel de kinderen een gebrek aan meerdere vitaminen vertoonden, bleek de enig meetbare vitaminereactie op extra vlees en melkconsumptie een verhoging van vitamine B 12 in het bloedplasma te zijn.(2)
  Er moet echter benadrukt worden dat van de drie uitgevoerde testen (De "Progressive Matrices Test" van Raven, het woordbegrip en het rekenen) alleen de eerste een betere ontwikkeling van de groep vleeseters vertoonde. Met betrekking tot de testen van woordbegrip en rekenen toont de bijvoeding zonder enig dierlijk product (maar met plantaardige olie) de beste resultaten. In alle drie de testen had de melkgroep de slechtste resultaten; de resultaten van de Raventest in die groep waren zelfs slechter dan in de controlegroep. Als deze ondervoede kinderen een zorgvuldig gekozen vegetarisch dieet hadden ontvangen, zou hun gezondheid zich zelfs nog meer verbeterd hebben.


 2. In een paar kranten wordt verwezen naar niet nader omschreven "Studies van vegetariŽrs in de Verenigde Staten en Europa/Nederland" die aangeven dat de ontwikkeling van een kind blijvend geschaad kan worden als hij geen vlees of zuivelproducten krijgt.


  • Deze rapporten worden bestreden door de realiteit van het leven:
   - IndiŽrs zijn vegetariŽrs sinds honderden of zelfs duizenden jaren. Er is niet de minste aanduiding dat deze levensstijl hen op enige manier benadeeld heeft, juist het tegendeel is het geval.
   - Sommige Europese families zijn vegetariŽr sinds vier of vijf generaties en hun kinderen zijn levendig en gezond.
   - VegetariŽrs van oude datum zijn ontsteld over de beweringen van Prof. Allen. Sir Paul McCartney, zelf vader van vier gezonde en ontplooide vegetarische kinderen wijst haar beschuldigingen als "nonsens" af.

  • In zijn positiebepaling "Vegetarische DiŽten", stelt de American Dietetic Association and Dietitians of Canada (ADA), 's lands grootste organisatie van voedsel- en voedingsspecialisten met bijna 70.000 leden, dat "aangepaste, goed gekozen vegetarische diŽten gezond zijn, gelijkwaardig wat voeding betreft, en dat ze voordelen voor de gezondheid bieden in de preventie en het behandelen van bepaalde ziekten. (...) Goed gekozen veganistische en andere types van vegetarische diŽten zijn geschikt voor alle fasen van het leven, inclusief gedurende zwangerschap, borstvoeding, kleutertijd, jeugd en adolescentie. Vegetarische diŽten bieden een groot aantal voedingsvoordelen... (3)


 3. Zelfs voor een onpartijdige observator roept het onderzoek dat Prof. Allen aanhaalt, enige twijfels op wat zijn neutraliteit betreft: het werd gepresenteerd op de conferentie "Dierlijke voedingsbronnen en voeding in ontwikkelingslanden" gehouden van 24 tot 26 juni 2002 in Washington, D.C., en gesponsord door de veehandelaars Global Livestock-CRSP. Aanvullende publicatie werd verleend door Food and Agriculture Organization, Land O'Lakes Inc., Heifer International, Pond Dynamics and Aquaculture-CRSP. De organisatie van nationale rundveehandelaren ondersteunden gedeeltelijk het project.

Conclusie: De Europese Vegetarische Unie wenst te benadrukken dat een vegetarisch dieet evenwichtig moet zijn, evenals ieder ander dieet. Uitgebreide studies, verricht over lange perioden en met duizenden deelnemers, hebben echter steeds weer bewezen dat de vegetarische levenswijze zeer gezond is.

 

Renato Pichler
Acting President
Europese Vegetarische Unie - EVU
www.european-vegetarian.org
Contact: EVU Secretariat
Phone: +32 65 362584

 

Perscommuniquť on line:
http://www.european-vegetarian.org/lang/en/news/news.php?id=2120
(1) http://www.nutrition.org/cgi/content/full/133/11/3941S
(2) http://www.nutrition.org/cgi/content/full/133/11/3972S
(3) http://www.eatright.org/Public/NutritionInformation/92_17084.cfm

 

Statements


 


© European Vegetarian Union - Contact form